Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0908951*****2 19.12.2022 16.06.2023
2 1606956*****1 17.08.2022 15.08.2023
3 2012953*****9 10.03.2022 06.09.2023
4 0604950*****9 21.03.2023 21.09.2023
5 0906952*****0 29.09.2021 22.09.2023
6 1302951*****1 30.09.2022 29.09.2023
7 0507954*****6 10.10.2022 06.10.2023
8 0410955*****1 28.04.2023 27.10.2023
9 0603950*****2 10.11.2022 08.11.2023