Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2703956*****6 06.12.2021 02.05.2024
2 2005951*****7 08.12.2022 03.05.2024
3 2009958*****8 01.12.2022 28.05.2024
4 2402946*****6 27.12.2021 17.06.2024
5 0201963*****9 20.12.2022 17.06.2024
6 1410953*****4 02.09.2022 02.09.2024
7 2302947*****5 17.03.2022 12.09.2024
8 2610946*****7 15.03.2024 13.09.2024
9 2204950*****8 23.09.2021 17.09.2024
10 2811951*****3 19.09.2023 17.09.2024
11 0407957*****4 10.10.2022 04.10.2024
12 1203952*****3 16.05.2022 11.10.2024