Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Протеза за колено

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3003957*****7 14.06.2022 12.06.2023
2 2402946*****6 27.12.2021 19.06.2023
3 0201963*****9 20.12.2022 19.06.2023
4 0806944*****7 24.08.2021 16.08.2023
5 0805956*****6 21.02.2022 16.08.2023
6 1410953*****4 02.09.2022 01.09.2023
7 1907940*****9 15.03.2022 08.09.2023
8 2302947*****5 17.03.2022 14.09.2023
9 2204950*****8 23.09.2021 19.09.2023
10 0809948*****2 24.03.2022 21.09.2023
11 1803946*****9 30.09.2021 26.09.2023
12 0407957*****4 10.10.2022 05.10.2023
13 2806957*****5 18.04.2022 13.10.2023
14 1407955*****5 18.04.2022 13.10.2023
15 1203952*****3 16.05.2022 13.10.2023
16 0912952*****0 18.05.2022 15.11.2023
17 2211948*****7 24.11.2022 21.11.2023
18 1601949*****6 01.12.2022 29.11.2023
19 2009958*****8 01.12.2022 29.11.2023
20 2703956*****6 06.12.2021 01.12.2023
21 2005951*****7 08.12.2022 04.12.2023