Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПОЖАРЕВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПОЖАРЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0312943*****3 27.05.2022 26.01.2024
2 0506937*****2 12.09.2022 12.06.2024
3 3011944*****3 26.10.2022 26.07.2024
4 2009942*****4 26.10.2022 26.07.2024
5 2207938*****8 10.11.2022 10.08.2024
6 1105947*****8 17.01.2023 17.09.2024
7 0809943*****3 23.01.2023 23.09.2024
8 0304944*****8 24.01.2023 24.09.2024
9 2306941*****7 09.03.2023 09.11.2024
10 2804946*****3 17.03.2023 17.11.2024
11 1910939*****3 29.03.2023 29.11.2024
12 1003946*****7 29.03.2023 29.11.2024
13 1605947*****7 30.03.2023 30.11.2024
14 0710947*****9 05.04.2023 05.12.2024
15 3108947*****8 18.04.2023 18.12.2024
16 3003943*****8 19.04.2023 19.12.2024
17 1901948*****8 20.04.2023 20.12.2024
18 1701945*****9 20.04.2023 20.12.2024
19 2205948*****5 23.05.2023 23.01.2025
20 0609942*****8 01.06.2023 01.02.2025