Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2705944*****0 01.10.2021 14.06.2023
2 2302947*****3 21.04.2023 14.06.2023
3 1610944*****7 18.11.2022 16.06.2023
4 1602944*****2 13.02.2023 26.07.2023
5 2502947*****4 04.02.2023 04.08.2023
6 0210946*****4 18.11.2022 30.08.2023
7 2912942*****8 23.03.2023 23.09.2023
8 2206944*****9 27.03.2023 27.09.2023
9 1205940*****0 30.03.2023 30.09.2023
10 0109947*****3 31.03.2023 01.10.2023
11 1010944*****6 28.04.2023 30.10.2023
12 1912945*****9 11.05.2023 11.11.2023