Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2805945*****8 19.06.2023 19.12.2023
2 0608943*****3 23.06.2023 23.12.2023
3 1704945*****5 18.08.2023 28.12.2023
4 1501944*****5 29.09.2023 15.01.2024
5 2607945*****7 06.07.2023 24.01.2024
6 3005948*****6 10.08.2023 10.02.2024
7 2711947*****7 29.09.2023 29.03.2024
8 0807943*****8 02.10.2023 02.04.2024
9 0210946*****4 13.10.2023 13.04.2024
10 0104948*****9 23.10.2023 23.04.2024
11 0112947*****6 26.10.2023 26.04.2024
12 1807938*****1 07.11.2023 07.05.2024
13 0602944*****6 09.11.2023 09.05.2024