Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1010944*****6 12.08.2022 14.02.2023
2 2910943*****9 26.07.2021 22.02.2023
3 1303947*****4 26.05.2022 22.02.2023
4 2606940*****4 03.09.2021 01.03.2023
5 2605946*****4 17.06.2022 29.03.2023
6 0210946*****4 18.11.2022 08.05.2023
7 1610944*****7 18.11.2022 09.05.2023
8 2705944*****0 01.10.2021 31.05.2023
9 1711943*****4 02.02.2023 02.08.2023
10 2502947*****4 04.02.2023 04.08.2023