Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЋУПРИЈА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЋУПРИЈА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1408947*****7 12.04.2023 23.06.2023
2 1502943*****4 04.01.2022 27.06.2023
3 0206965*****2 09.05.2023 29.06.2023
4 0711938*****6 24.04.2023 03.07.2023
5 2603945*****0 24.04.2023 03.07.2023
6 2908944*****7 30.03.2023 05.07.2023