Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЋУПРИЈА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЋУПРИЈА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1708952*****1 17.04.2024 21.06.2024
2 2801957*****4 09.02.2024 25.06.2024
3 1512954*****6 10.11.2023 28.06.2024
4 0201955*****1 21.02.2024 01.07.2024
5 2110949*****3 13.11.2023 08.07.2024
6 3003956*****2 18.03.2024 10.07.2024
7 2201954*****4 18.03.2024 11.07.2024
8 1408957*****9 22.05.2024 22.08.2024
9 2009952*****2 23.05.2024 23.08.2024
10 1203949*****5 24.05.2024 24.08.2024