Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар БОР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар БОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1304961*****3 23.07.2021 17.05.2024
2 1412964*****3 22.09.2022 21.05.2024
3 1902972*****5 04.11.2021 28.05.2024
4 1701963*****3 31.12.2021 11.06.2024
5 0310971*****7 24.05.2022 14.06.2024
6 0903966*****0 14.07.2021 24.06.2024
7 1205979*****4 05.01.2022 02.07.2024
8 1401957*****0 12.04.2022 02.07.2024
9 0201960*****8 18.05.2022 03.08.2024
10 0907962*****1 22.12.2022 28.09.2024
11 2409957*****0 03.02.2023 05.10.2024
12 2011978*****0 06.02.2023 06.10.2024
13 1002963*****8 09.06.2022 18.10.2024
14 1702957*****4 16.06.2022 03.12.2024
15 2208963*****9 13.07.2022 17.12.2024
16 0301965*****9 13.07.2022 24.12.2024
17 1603962*****8 14.07.2022 31.12.2024
18 2404959*****6 12.08.2022 14.01.2025
19 2912967*****2 19.08.2022 16.01.2025
20 2312958*****0 12.10.2021 25.01.2025
21 2503977*****4 20.09.2022 31.01.2025
22 1108968*****4 26.09.2022 12.02.2025
23 1912960*****1 17.10.2022 21.02.2025
24 0803960*****4 07.11.2022 28.02.2025