Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар БОР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар БОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1501956*****1 16.08.2021 14.05.2024
2 1502955*****3 21.10.2021 14.05.2024
3 1312951*****1 25.02.2022 14.05.2024
4 2604955*****0 25.11.2021 15.05.2024
5 1112954*****1 12.07.2021 16.05.2024
6 2301953*****3 19.08.2021 17.05.2024
7 2301948*****0 23.08.2021 17.05.2024
8 2007956*****6 26.08.2021 17.05.2024
9 3003945*****2 16.07.2021 21.05.2024
10 1009950*****4 02.08.2021 28.05.2024
11 0506948*****4 02.08.2021 28.05.2024
12 2903950*****4 31.05.2022 07.06.2024
13 2809948*****4 14.02.2022 19.07.2024
14 2608947*****1 21.02.2022 19.07.2024
15 1406956*****9 06.12.2022 21.09.2024
16 1904952*****8 19.12.2022 23.09.2024
17 1010950*****1 26.01.2023 03.10.2024
18 0302954*****6 20.02.2023 07.10.2024
19 2310952*****2 17.06.2022 04.12.2024
20 1309953*****4 24.06.2022 12.12.2024
21 0803955*****2 28.07.2022 01.01.2025
22 1001951*****4 29.07.2022 01.01.2025
23 3009948*****8 02.08.2022 07.01.2025
24 0507949*****0 02.09.2022 29.01.2025
25 0101951*****4 20.09.2022 04.02.2025
26 1809956*****1 26.09.2022 11.02.2025
27 1212950*****8 13.10.2022 15.02.2025
28 0903951*****4 18.10.2022 25.02.2025
29 3110944*****1 14.11.2022 05.03.2025
30 1511952*****8 15.11.2022 06.03.2025
31 2501955*****3 16.11.2022 12.03.2025
32 0102951*****1 18.11.2022 13.03.2025