Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар БОР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар БОР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2301953*****3 19.08.2021 17.05.2024
2 2301948*****0 23.08.2021 17.05.2024
3 2007956*****6 26.08.2021 17.05.2024
4 3003945*****2 16.07.2021 21.05.2024
5 0506948*****4 02.08.2021 30.05.2024
6 2903950*****4 31.05.2022 11.06.2024
7 1309953*****4 24.06.2022 15.06.2024
8 1001951*****4 29.07.2022 05.07.2024
9 2608947*****1 21.02.2022 22.07.2024
10 1809956*****1 26.09.2022 15.08.2024
11 0903951*****4 18.10.2022 29.08.2024
12 1904952*****8 19.12.2022 27.09.2024
13 0302954*****6 20.02.2023 10.10.2024
14 1501956*****1 16.08.2021 14.11.2024
15 1502955*****3 21.10.2021 14.11.2024
16 2604955*****0 25.11.2021 15.11.2024