Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2201964*****0 18.01.2023 18.07.2023
2 2610965*****9 17.08.2022 16.08.2023
3 0904955*****0 17.08.2022 17.08.2023
4 0211959*****9 27.02.2023 28.08.2023
5 2910963*****8 28.02.2023 28.08.2023
6 0402959*****9 10.03.2023 08.09.2023
7 0307966*****7 04.04.2023 04.10.2023
8 0110958*****6 04.04.2023 04.10.2023
9 0508959*****7 24.04.2023 24.10.2023
10 0801963*****5 03.06.2023 04.12.2023
11 0808967*****3 04.01.2023 04.01.2024
12 1001972*****6 27.02.2023 27.02.2024
13 0611965*****4 01.03.2023 01.03.2024
14 2101959*****8 10.03.2023 08.03.2024
15 1206974*****4 10.03.2023 08.03.2024
16 1608968*****6 16.03.2023 15.03.2024
17 1307967*****2 25.03.2023 25.03.2024
18 2008965*****3 04.04.2023 04.04.2024
19 0306966*****2 04.04.2023 04.04.2024
20 2602964*****0 05.04.2023 05.04.2024
21 1909965*****5 06.04.2023 05.04.2024
22 3103970*****3 11.04.2023 11.04.2024
23 0902960*****4 26.04.2023 26.04.2024
24 0609959*****6 28.04.2023 29.04.2024
25 1011970*****6 02.05.2023 02.05.2024
26 1202969*****9 11.05.2023 10.05.2024
27 1103967*****1 26.05.2023 27.05.2024
28 1201960*****5 03.06.2023 03.06.2024
29 2912971*****9 03.06.2023 03.06.2024