Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0304956*****8 23.10.2023 15.04.2024
2 2605951*****4 09.11.2023 09.05.2024
3 1401957*****0 14.11.2023 14.05.2024
4 1407956*****5 17.01.2024 16.07.2024
5 0610956*****9 24.01.2024 24.07.2024
6 1703954*****4 11.02.2024 09.08.2024
7 0110958*****6 22.02.2024 21.08.2024
8 1010960*****6 18.03.2024 13.09.2024
9 2810952*****3 22.03.2024 20.09.2024
10 2706955*****1 17.11.2023 15.11.2024
11 2011956*****7 21.12.2023 20.12.2024
12 0202953*****8 07.02.2024 07.02.2025
13 0110953*****3 07.02.2024 07.02.2025
14 0812952*****6 04.04.2024 04.04.2025