Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1409956*****5 27.02.2023 28.08.2023
2 1003953*****0 27.02.2023 28.08.2023
3 2206956*****5 16.05.2023 16.11.2023
4 1701956*****8 19.01.2023 19.01.2024
5 2709959*****6 27.02.2023 27.02.2024
6 1412953*****5 11.05.2023 10.05.2024
7 0402955*****6 16.05.2023 16.05.2024
8 0809954*****7 03.06.2023 03.06.2024