Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЗАЈЕЧАР

Интервенција: ЦТ преглед абдомена и мале карлице


Нема пацијената на листи чекања