Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2803958*****4 14.02.2020 21.06.2023
2 0309957*****4 19.06.2020 26.06.2023
3 2212961*****7 31.03.2022 28.06.2023
4 2708974*****3 24.06.2020 05.07.2023
5 0710947*****9 07.03.2022 05.07.2023
6 2206961*****4 31.03.2022 10.07.2023
7 0601980*****5 31.03.2022 10.07.2023
8 1811950*****8 20.05.2020 12.07.2023
9 0701970*****2 21.05.2020 17.07.2023
10 0312958*****1 02.07.2020 19.07.2023
11 1609957*****8 28.09.2020 19.07.2023
12 2202960*****6 20.05.2020 21.07.2023
13 2402965*****1 11.06.2020 21.07.2023
14 0601958*****3 23.09.2020 21.07.2023
15 1501976*****4 31.03.2022 31.07.2023