Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: ЦТ дијагностика кичменог стуба


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1710947*****2 20.07.2022 19.06.2023
2 2401981*****6 06.11.2020 22.06.2023
3 2706968*****9 08.06.2022 22.06.2023
4 0703954*****6 06.04.2023 22.06.2023
5 0309952*****4 07.04.2023 26.06.2023
6 1007952*****9 07.04.2023 29.06.2023