Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: ЦТ преглед главе и врата


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2803960*****4 06.04.2023 09.06.2023
2 2707954*****5 19.04.2022 14.06.2023
3 0503951*****1 31.03.2023 16.06.2023
4 2705940*****9 06.04.2023 16.06.2023
5 1509952*****1 06.04.2023 21.06.2023
6 0405969*****5 11.10.2022 22.06.2023
7 1807959*****3 07.04.2023 26.06.2023
8 2506957*****8 07.04.2023 27.06.2023
9 1810953*****0 07.04.2023 28.06.2023
10 2310954*****5 07.04.2023 29.06.2023
11 0701966*****7 26.11.2020 05.07.2023
12 0410969*****2 08.06.2022 10.07.2023
13 2208974*****6 06.06.2023 10.07.2023
14 1202961*****3 07.06.2023 14.07.2023