Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2203958*****0 14.02.2020 27.05.2024
2 2302955*****2 14.02.2020 27.05.2024
3 0205006*****9 14.02.2020 27.05.2024
4 1710969*****8 25.05.2020 27.05.2024
5 2912993*****4 06.11.2020 27.05.2024
6 2007980*****1 14.02.2020 29.05.2024
7 0609969*****4 20.05.2020 29.05.2024
8 0801952*****0 24.06.2020 29.05.2024
9 2205967*****5 24.06.2020 29.05.2024
10 1104978*****5 25.05.2020 06.06.2024
11 2901963*****8 25.05.2020 06.06.2024
12 2112958*****3 17.09.2020 06.06.2024
13 1611002*****1 16.10.2020 10.06.2024
14 0212993*****7 11.06.2020 24.06.2024
15 2011961*****1 19.06.2020 24.06.2024
16 1006963*****6 25.05.2020 01.07.2024
17 1811956*****6 25.05.2020 01.07.2024
18 0607948*****9 17.09.2020 01.07.2024
19 1908980*****2 16.10.2020 01.07.2024
20 0101972*****7 16.10.2020 01.07.2024
21 0111998*****6 26.03.2024 27.09.2024