Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар УЖИЦЕ

Интервенција: МР преглед мускулоскелетног система


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар УЖИЦЕ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1909971*****0 14.02.2020 16.06.2023
2 1706970*****5 14.02.2020 16.06.2023
3 2007980*****1 14.02.2020 16.06.2023
4 2608987*****0 14.02.2020 19.06.2023
5 2203958*****0 14.02.2020 19.06.2023
6 2302955*****2 14.02.2020 19.06.2023
7 0903963*****3 14.02.2020 19.06.2023
8 2112958*****3 17.09.2020 21.06.2023
9 1811956*****6 25.05.2020 23.06.2023
10 1409001*****9 25.05.2020 23.06.2023
11 1104978*****5 25.05.2020 23.06.2023
12 2901963*****8 25.05.2020 23.06.2023
13 0212993*****7 11.06.2020 26.06.2023
14 0602956*****8 13.10.2020 26.06.2023
15 0205006*****9 14.02.2020 28.06.2023
16 1710969*****8 25.05.2020 28.06.2023
17 0607948*****9 17.09.2020 28.06.2023
18 0101972*****7 16.10.2020 03.07.2023
19 1006963*****6 25.05.2020 05.07.2023
20 1611002*****1 16.10.2020 05.07.2023
21 1908980*****2 16.10.2020 10.07.2023
22 1309004*****0 06.11.2020 02.08.2023
23 2912993*****4 06.11.2020 07.08.2023
24 2011961*****1 19.06.2020 16.10.2023
25 0609969*****4 20.05.2020 30.10.2023
26 2608957*****5 25.05.2020 30.10.2023
27 2205967*****5 24.06.2020 30.10.2023
28 0801952*****0 24.06.2020 30.10.2023