Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Здравствени центар ЧАЧАК

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Здравствени центар ЧАЧАК


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1706940*****2 10.11.2022 15.06.2023
2 3110938*****5 28.03.2022 11.07.2023
3 1601946*****5 28.04.2022 16.08.2023
4 2011953*****4 26.01.2023 12.09.2023
5 2507948*****7 28.04.2022 24.10.2023
6 2910941*****8 31.01.2023 25.10.2023
7 2412952*****3 31.01.2023 27.10.2023
8 0908948*****4 20.05.2022 08.11.2023
9 0107954*****3 07.02.2023 15.11.2023
10 1401955*****3 07.02.2023 22.11.2023
11 1304952*****3 21.02.2023 04.12.2023
12 2402948*****0 17.03.2022 11.12.2023
13 0904942*****4 21.02.2023 13.12.2023
14 0504943*****1 23.05.2022 14.12.2023
15 0409947*****3 21.02.2023 14.12.2023
16 2809948*****2 21.02.2023 15.12.2023
17 1509966*****6 02.03.2023 25.12.2023
18 1511950*****9 03.03.2023 25.12.2023
19 2707948*****8 12.05.2022 27.12.2023
20 1409936*****4 05.10.2022 27.12.2023
21 0804951*****5 02.03.2023 27.12.2023
22 2605946*****0 03.03.2023 27.12.2023
23 2309954*****4 28.02.2023 28.12.2023
24 3108952*****2 06.03.2023 04.01.2024
25 0104940*****0 29.04.2022 12.01.2024
26 0401946*****1 13.05.2022 05.02.2024
27 1402944*****8 17.03.2022 14.02.2024
28 2312947*****6 28.04.2022 20.02.2024
29 2012956*****7 31.03.2023 20.02.2024
30 0105945*****4 24.06.2022 01.03.2024
31 0203958*****1 31.05.2023 23.05.2024