Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2409985*****2 29.02.2024 24.05.2024
2 3011961*****5 04.03.2024 24.05.2024
3 2511961*****3 06.03.2024 29.05.2024
4 0407958*****9 08.02.2024 03.06.2024
5 0206968*****1 12.03.2024 04.06.2024
6 2009962*****8 01.04.2024 17.06.2024
7 0701959*****8 03.04.2024 20.06.2024
8 2005965*****2 10.05.2024 21.06.2024
9 0904990*****2 05.04.2024 24.06.2024
10 0304971*****2 08.04.2024 26.06.2024
11 0806966*****8 09.04.2024 27.06.2024
12 0504989*****9 17.04.2024 10.07.2024
13 2008978*****7 17.04.2024 10.07.2024
14 1407997*****0 08.05.2024 11.07.2024
15 1110978*****2 18.04.2024 15.07.2024
16 1704996*****1 19.04.2024 17.07.2024
17 0909966*****5 19.04.2024 19.07.2024
18 2803956*****8 23.04.2024 23.07.2024
19 0101984*****0 25.04.2024 24.07.2024
20 2507955*****8 29.04.2024 29.07.2024
21 1711970*****5 07.05.2024 01.08.2024
22 2605988*****4 09.05.2024 05.08.2024
23 2507960*****4 13.05.2024 06.08.2024
24 2507942*****1 17.05.2024 12.08.2024
25 1202952*****1 20.05.2024 13.08.2024