Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница НОВИ ПАЗАР

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница НОВИ ПАЗАР


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0807987*****3 03.03.2023 06.06.2023
2 2707954*****1 19.01.2023 07.06.2023
3 1203999*****4 25.04.2023 07.06.2023
4 2812959*****1 17.03.2023 14.06.2023
5 1811972*****2 24.03.2023 19.06.2023
6 2204951*****0 28.03.2023 22.06.2023
7 3112967*****4 27.04.2023 27.06.2023
8 2905987*****9 13.04.2023 29.06.2023
9 1408962*****8 30.01.2023 04.07.2023
10 2707956*****0 28.04.2023 12.07.2023
11 2304984*****0 31.05.2023 14.07.2023
12 0811949*****8 12.05.2023 17.07.2023
13 0304988*****7 16.05.2023 20.07.2023
14 3007955*****5 16.05.2023 21.07.2023
15 2107943*****4 10.05.2023 24.07.2023
16 2511961*****3 20.04.2023 27.07.2023
17 2402954*****0 04.05.2023 31.07.2023
18 2005965*****2 19.05.2023 02.08.2023
19 2610975*****4 31.05.2023 25.08.2023
20 1110978*****2 05.05.2023 06.09.2023
21 1802978*****5 08.05.2023 26.09.2023
22 3009955*****4 01.06.2023 18.10.2023