Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2806945*****4 18.03.2024 22.05.2024
2 1402983*****0 29.03.2024 23.05.2024
3 2803978*****5 09.04.2024 24.05.2024
4 0410937*****8 02.04.2024 30.05.2024
5 2304950*****0 03.04.2024 31.05.2024
6 0702947*****2 09.04.2024 05.06.2024
7 0703952*****2 10.04.2024 07.06.2024
8 2701957*****2 12.04.2024 07.06.2024
9 2605969*****6 12.04.2024 10.06.2024
10 3005953*****4 25.04.2024 10.06.2024
11 1008955*****7 25.04.2024 19.06.2024
12 2307953*****3 25.04.2024 19.06.2024
13 1505945*****9 29.04.2024 20.06.2024
14 0612950*****6 29.04.2024 21.06.2024
15 0904939*****7 30.04.2024 21.06.2024
16 2903953*****4 07.05.2024 21.06.2024
17 0411966*****5 09.05.2024 27.06.2024
18 1502956*****3 10.05.2024 27.06.2024
19 1809965*****4 10.05.2024 02.07.2024
20 0409966*****4 07.05.2024 05.07.2024
21 1602947*****1 17.05.2024 05.07.2024
22 1309947*****0 21.05.2024 08.07.2024
23 1403938*****9 17.05.2024 12.07.2024