Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРАЉЕВО

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРАЉЕВО


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2206979*****6 28.10.2022 08.06.2023
2 1208959*****1 07.04.2023 09.06.2023
3 1512948*****1 10.05.2023 13.06.2023
4 1108962*****5 25.04.2023 14.06.2023
5 1312952*****7 10.05.2023 15.06.2023
6 2806943*****0 07.04.2023 16.06.2023
7 0605965*****7 10.05.2023 19.06.2023
8 2907978*****2 19.05.2023 20.06.2023
9 0712957*****6 16.03.2023 23.06.2023
10 1909955*****3 10.05.2023 04.07.2023
11 1212980*****1 10.05.2023 10.07.2023
12 1204955*****5 19.05.2023 10.07.2023
13 0606955*****5 08.03.2023 12.07.2023
14 2210963*****4 10.05.2023 14.07.2023
15 1611961*****5 10.05.2023 20.07.2023
16 2912953*****1 19.05.2023 27.07.2023
17 1401960*****9 16.03.2023 02.08.2023
18 1411982*****8 30.05.2023 02.08.2023
19 1511943*****6 08.03.2023 04.08.2023
20 0201959*****7 07.04.2023 16.08.2023
21 1102962*****5 10.05.2023 15.09.2023
22 2203965*****2 10.05.2023 02.10.2023