Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница КРУШЕВАЦ

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница КРУШЕВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2707987*****0 09.02.2024 07.06.2024
2 2909986*****4 13.02.2024 21.06.2024
3 1405961*****4 21.02.2024 09.07.2024
4 2111961*****4 21.02.2024 11.07.2024
5 0204957*****5 23.02.2024 23.07.2024
6 0407985*****0 23.02.2024 26.07.2024
7 3003946*****1 23.02.2024 30.07.2024
8 1710946*****1 13.03.2024 16.08.2024
9 2312973*****0 20.03.2024 26.08.2024
10 0708973*****5 20.03.2024 28.08.2024
11 1112947*****4 09.04.2024 18.09.2024
12 1309981*****0 09.04.2024 27.09.2024