Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0106947*****3 01.06.2022 29.09.2023
2 1703975*****8 13.04.2023 13.10.2023
3 0309942*****4 31.03.2022 30.10.2023
4 3003949*****8 14.02.2023 12.02.2024
5 2707945*****4 01.09.2023 01.03.2024
6 1708938*****9 07.10.2020 12.04.2024
7 0502951*****4 19.06.2023 19.06.2024
8 2403951*****8 31.07.2023 31.07.2024
9 1403950*****3 11.08.2023 09.08.2024
10 0207944*****8 24.01.2023 31.10.2024
11 2711945*****2 21.01.2020 18.04.2025