Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0502951*****4 19.06.2023 31.07.2024
2 2403951*****8 31.07.2023 31.07.2024
3 1403950*****3 11.08.2023 09.08.2024
4 3003949*****8 14.02.2023 30.08.2024
5 0106947*****3 01.06.2022 27.09.2024
6 2603949*****4 22.11.2023 22.11.2024
7 0604947*****4 13.06.2024 13.06.2025