Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0411951*****7 27.04.2022 29.07.2024
2 0912948*****3 01.11.2023 31.07.2024
3 0207952*****4 20.02.2024 20.08.2024
4 0506962*****7 29.03.2023 27.08.2024
5 3007947*****0 30.09.2022 29.08.2024
6 1802956*****3 19.03.2024 19.09.2024
7 2702953*****6 22.07.2022 27.09.2024
8 2302947*****3 09.05.2024 09.10.2024
9 1701968*****2 22.04.2024 22.10.2024
10 2009943*****1 08.05.2024 08.11.2024
11 2707951*****7 15.05.2024 15.11.2024
12 0701945*****4 04.02.2019 29.11.2024
13 2207955*****0 21.09.2022 29.11.2024
14 2309954*****3 11.01.2023 29.11.2024
15 1803953*****0 11.01.2023 29.11.2024
16 1210950*****8 18.05.2023 29.11.2024
17 1009954*****2 30.05.2024 30.11.2024
18 2506943*****1 31.05.2024 30.11.2024
19 0405953*****4 27.12.2023 27.12.2024
20 1503955*****4 03.09.2021 30.01.2025
21 2802953*****8 23.06.2023 31.01.2025