Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница АЛЕКСИНАЦ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница АЛЕКСИНАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0701945*****4 04.02.2019 29.09.2023
2 0411951*****7 27.04.2022 29.09.2023
3 2702953*****6 22.07.2022 29.09.2023
4 2207955*****0 21.09.2022 29.09.2023
5 3007947*****0 30.09.2022 29.09.2023
6 0207952*****4 28.10.2022 29.09.2023
7 1210948*****0 22.02.2023 29.09.2023
8 0506962*****7 29.03.2023 29.09.2023
9 1507952*****6 18.04.2023 18.10.2023
10 1802954*****3 18.04.2023 18.10.2023
11 1505951*****6 27.04.2023 27.10.2023
12 0111948*****7 14.10.2022 31.10.2023
13 2309954*****3 11.01.2023 31.10.2023
14 0506948*****8 08.05.2023 08.11.2023
15 1210950*****8 18.05.2023 17.11.2023
16 2802953*****8 23.06.2023 22.12.2023
17 1112952*****5 26.06.2023 26.12.2023
18 0509953*****4 07.07.2023 05.01.2024
19 1803953*****0 11.01.2023 11.01.2024
20 1009943*****6 17.07.2023 17.01.2024
21 1603948*****6 18.07.2023 18.01.2024
22 3108952*****2 18.07.2023 18.01.2024
23 2808954*****2 20.07.2023 19.01.2024
24 0703949*****6 15.08.2023 15.02.2024
25 1402954*****6 15.08.2023 15.02.2024
26 0701955*****2 31.08.2023 28.02.2024
27 2708956*****3 31.08.2023 28.02.2024
28 2408947*****8 08.09.2023 08.03.2024
29 1503955*****4 03.09.2021 19.06.2024