Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1104945*****1 29.08.2022 23.06.2023
2 1604947*****5 02.12.2022 26.06.2023
3 0401943*****4 22.09.2020 30.06.2023
4 2905940*****6 20.06.2022 30.06.2023
5 2101945*****3 29.08.2022 30.06.2023
6 1804945*****7 25.11.2022 10.07.2023
7 2311948*****1 21.10.2022 17.07.2023
8 2508943*****5 08.07.2022 24.07.2023
9 1002949*****2 04.11.2022 24.07.2023
10 0209945*****8 04.02.2022 31.07.2023
11 0502967*****0 30.09.2022 14.08.2023
12 1211943*****2 15.08.2022 21.08.2023
13 2111947*****2 15.08.2022 21.08.2023
14 2608942*****4 28.11.2022 31.08.2023
15 0905939*****2 12.12.2022 31.08.2023
16 2610942*****0 09.03.2023 01.09.2023
17 1611944*****0 28.10.2022 25.09.2023
18 2109945*****2 30.01.2023 29.09.2023
19 1902947*****2 30.01.2023 31.10.2023
20 0603949*****4 22.05.2023 16.11.2023
21 2710948*****8 03.06.2022 25.12.2023
22 1501945*****8 24.04.2023 01.02.2024
23 1409945*****2 24.04.2023 15.02.2024
24 2907947*****3 22.05.2023 29.02.2024