Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: Уградња вештачких валвула


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0812951*****6 22.03.2023 05.06.2023
2 0402955*****0 22.03.2023 05.06.2023
3 0804955*****9 22.03.2023 06.06.2023
4 0204955*****8 29.03.2023 07.06.2023
5 1705973*****6 19.01.2023 08.06.2023
6 0204957*****3 24.05.2023 09.06.2023