Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар НИШ

Интервенција: Реваскуларизација миокарда Bypass хирургијом


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар НИШ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0301950*****1 22.03.2023 02.06.2023
2 1103958*****4 22.03.2023 02.06.2023
3 0308956*****8 24.05.2023 02.06.2023
4 3008948*****0 22.03.2023 05.06.2023
5 0901962*****6 19.01.2023 06.06.2023
6 2912956*****8 22.03.2023 06.06.2023
7 1510955*****4 09.02.2023 07.06.2023
8 2202966*****5 27.02.2023 07.06.2023
9 1109943*****2 23.01.2023 08.06.2023
10 2406969*****8 24.02.2023 08.06.2023
11 1502947*****7 27.02.2023 08.06.2023
12 1008958*****2 27.02.2023 09.06.2023
13 0902949*****7 14.03.2023 09.06.2023
14 0407960*****8 22.03.2023 09.06.2023
15 3105970*****9 16.05.2023 12.06.2023
16 0111953*****8 24.05.2023 12.06.2023
17 2305953*****5 24.02.2023 13.06.2023
18 0910958*****7 29.05.2023 13.06.2023
19 1605950*****4 08.05.2023 14.06.2023
20 0508948*****7 24.05.2023 14.06.2023
21 1210949*****6 05.01.2023 15.06.2023
22 2709968*****5 24.05.2023 15.06.2023
23 2610946*****3 19.01.2023 16.06.2023
24 0704951*****4 01.06.2023 03.07.2023