Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПИРОТ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Бесцементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПИРОТ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2103960*****8 03.11.2023 04.07.2024
2 0502961*****1 05.01.2024 04.09.2024
3 1910962*****4 26.01.2024 16.09.2024
4 0601960*****4 26.02.2024 04.10.2024
5 2207971*****3 26.02.2024 11.10.2024
6 0310964*****6 26.02.2024 14.10.2024
7 0710959*****5 01.04.2024 22.10.2024
8 0801962*****0 01.04.2024 28.10.2024
9 2901974*****8 01.04.2024 06.11.2024
10 0906959*****9 29.04.2024 12.11.2024
11 0404960*****8 29.04.2024 14.11.2024
12 0207961*****8 29.04.2024 18.11.2024
13 1606968*****7 29.04.2024 05.12.2024