Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПИРОТ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПИРОТ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2807947*****8 03.02.2023 26.06.2023
2 1309944*****3 27.01.2023 28.06.2023
3 0801945*****8 03.02.2023 11.07.2023
4 0812944*****6 03.04.2023 02.08.2023
5 0201948*****9 24.04.2023 08.08.2023
6 1211947*****4 03.05.2023 18.08.2023
7 0109945*****0 12.05.2023 24.08.2023