Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПИРОТ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПИРОТ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1302949*****6 02.10.2023 06.05.2024
2 1010949*****4 01.12.2023 04.07.2024
3 0205956*****7 01.12.2023 15.07.2024
4 2008957*****8 26.01.2024 12.08.2024
5 2102949*****3 26.01.2024 14.08.2024
6 1708954*****5 26.01.2024 19.08.2024
7 1803956*****5 26.02.2024 26.08.2024
8 0205949*****8 26.02.2024 29.08.2024
9 0105950*****9 26.02.2024 05.09.2024
10 0606951*****1 01.04.2024 24.09.2024
11 0105950*****3 01.04.2024 30.09.2024
12 1504954*****9 01.04.2024 01.10.2024
13 1112949*****8 01.04.2024 03.10.2024
14 0505945*****3 01.04.2024 08.10.2024