Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ПИРОТ

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Хибридна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ПИРОТ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0207948*****9 30.12.2022 13.06.2023
2 0301951*****2 27.02.2023 14.07.2023
3 2701957*****3 17.03.2023 19.07.2023
4 2505957*****8 17.03.2023 20.07.2023
5 1002949*****3 31.03.2023 25.07.2023
6 1711949*****6 03.04.2023 27.07.2023
7 0201952*****7 03.04.2023 01.08.2023
8 0508954*****0 24.04.2023 09.08.2023
9 2806957*****4 24.04.2023 10.08.2023
10 1809948*****1 03.05.2023 21.08.2023
11 2004956*****7 03.05.2023 22.08.2023
12 3007953*****9 12.05.2023 23.08.2023
13 1504951*****4 12.05.2023 25.08.2023
14 1010949*****4 19.05.2023 28.08.2023
15 1509954*****2 26.05.2023 29.08.2023
16 2103956*****7 26.05.2023 30.08.2023
17 0101955*****3 02.06.2023 05.09.2023