Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница ЛЕСКОВАЦ

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница ЛЕСКОВАЦ


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2509965*****3 14.11.2022 09.06.2023
2 1706957*****6 09.01.2023 12.06.2023
3 1410973*****5 24.04.2023 13.06.2023
4 1803951*****1 24.04.2023 28.06.2023
5 2002951*****1 24.04.2023 30.06.2023
6 0905976*****6 15.05.2023 14.07.2023