Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендоваскуларних протеза


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1710952*****6 21.02.2022 29.08.2023
2 1511951*****8 18.01.2023 18.01.2024
3 0101952*****8 26.01.2023 26.01.2024
4 1510942*****3 01.02.2023 01.02.2024
5 2604949*****9 09.02.2023 09.02.2024
6 1708955*****2 24.02.2023 23.02.2024
7 1603948*****4 16.03.2023 15.03.2024
8 2706965*****2 21.03.2023 21.03.2024
9 1611947*****4 21.03.2023 21.03.2024
10 3110960*****3 24.04.2023 24.04.2024
11 0612951*****2 09.05.2023 09.05.2024
12 1010964*****1 17.05.2023 17.05.2024
13 0504950*****9 18.05.2023 20.05.2024
14 1807952*****8 29.05.2023 29.05.2024