Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1904958*****1 19.06.2021 14.06.2023
2 2411957*****0 19.06.2021 21.06.2023
3 0307961*****8 19.06.2021 21.06.2023
4 0602956*****8 28.06.2019 05.09.2023
5 2907945*****2 06.12.2022 06.12.2024