Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2905951*****2 09.05.2023 13.06.2023
2 2606955*****5 26.05.2023 27.06.2023
3 2109941*****8 18.04.2023 30.06.2023
4 1708936*****0 21.04.2023 30.06.2023
5 1511952*****6 08.05.2023 07.08.2023
6 0503954*****5 08.05.2023 08.08.2023