Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2701953*****4 05.04.2024 09.05.2024
2 1203950*****1 05.04.2024 10.05.2024
3 1511953*****8 05.04.2024 13.05.2024
4 0905951*****4 05.04.2024 14.05.2024
5 2212955*****1 05.04.2024 15.05.2024
6 1404960*****2 05.04.2024 15.05.2024