Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1003944*****8 09.10.2019 28.06.2021
2 0306942*****6 28.03.2019 29.06.2021
3 1007941*****4 25.07.2019 30.06.2021
4 2708941*****7 14.02.2019 01.07.2021
5 1503935*****8 04.07.2019 01.07.2021
6 1405942*****2 11.10.2019 01.07.2021
7 2604944*****6 04.12.2019 01.07.2021
8 2107943*****0 17.12.2019 01.07.2021
9 1007938*****4 04.03.2020 02.07.2021
10 2005943*****3 12.06.2020 12.07.2021
11 1608942*****5 19.02.2020 30.07.2021
12 0412941*****8 27.12.2019 02.08.2021
13 1911941*****0 27.08.2020 23.08.2021
14 0505946*****2 23.09.2020 23.09.2021
15 2701943*****1 16.03.2021 16.03.2022
16 2108944*****7 18.05.2021 18.05.2022
17 0809939*****6 09.06.2021 09.06.2022
18 1402945*****6 10.06.2021 10.06.2022
19 2801939*****5 11.06.2021 11.06.2022
20 0910943*****8 17.06.2021 17.06.2022
21 1107938*****6 18.06.2021 20.06.2022
22 1409939*****2 18.06.2021 20.06.2022