Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД

Интервенција: Операција катаракте


Врста помагала: Меко сочиво

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2907967*****8 06.04.2023 30.06.2023
2 2911960*****0 09.09.2022 13.07.2023
3 2703942*****1 10.03.2023 28.07.2023
4 0912939*****7 23.03.2023 10.11.2023
5 0501948*****4 17.03.2023 24.11.2023
6 0402945*****0 30.12.2022 09.02.2024
7 1206948*****1 28.12.2022 13.02.2024
8 1008948*****1 23.03.2023 31.05.2024
9 0704940*****3 23.03.2023 03.06.2024
10 1509939*****3 08.05.2023 24.06.2024
11 0604948*****7 11.05.2023 03.07.2024