Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња трајног вештачког водича срца (ТVES)


Нема пацијената на листи чекања