Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0706957*****0 26.08.2019 24.05.2021
2 2709945*****2 26.08.2019 24.05.2021
3 1307962*****0 25.03.2019 21.06.2021
4 1605965*****6 28.09.2017 28.06.2021
5 0902946*****9 29.11.2018 28.06.2021
6 2709942*****7 03.12.2018 29.06.2021
7 0110952*****7 14.12.2018 12.07.2021
8 0112955*****5 10.05.2019 12.07.2021
9 1511949*****9 25.07.2018 19.07.2021
10 0101945*****9 18.10.2019 19.07.2021
11 0310944*****3 08.04.2019 26.07.2021
12 2111941*****9 06.03.2018 02.08.2021
13 3009931*****0 07.08.2019 09.08.2021
14 1502947*****4 20.08.2019 15.09.2021
15 0509944*****0 25.12.2019 21.09.2021
16 0708946*****3 10.04.2019 11.10.2021
17 2606946*****2 13.01.2020 11.10.2021
18 2606942*****3 21.01.2020 18.10.2021
19 1203947*****3 26.06.2019 25.10.2021
20 2702940*****9 08.11.2018 08.11.2021
21 2301947*****9 09.04.2019 08.11.2021
22 2303939*****8 09.04.2019 08.11.2021
23 0702954*****5 27.02.2020 23.11.2021
24 0602933*****2 11.03.2020 06.12.2021
25 1603981*****4 11.03.2020 06.12.2021
26 2109939*****5 16.10.2020 13.01.2022
27 2907949*****2 29.10.2020 27.01.2022
28 2211952*****4 29.10.2020 27.01.2022
29 1709962*****2 18.05.2020 14.02.2022
30 3105960*****6 19.02.2021 18.02.2022
31 2509948*****0 31.08.2020 28.02.2022
32 0806925*****1 21.09.2020 21.03.2022
33 1507952*****9 23.09.2020 22.03.2022
34 3008957*****3 28.09.2020 28.03.2022
35 0703943*****7 03.07.2020 29.03.2022