Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2203952*****9 19.11.2019 18.06.2021
2 0505947*****3 14.12.2018 14.07.2021
3 0310960*****6 05.04.2019 12.08.2021
4 1409942*****7 04.11.2019 10.09.2021
5 1404962*****2 06.02.2020 10.09.2021
6 3001951*****5 21.09.2020 21.09.2021
7 1308952*****3 21.09.2020 21.09.2021
8 1408947*****1 16.03.2021 14.03.2022