Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Клинички центар Србије, БЕОГРАД

Интервенција: Реваскуларизација миокарда (ПТЦА са имплантацијом стента)


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Клинички центар Србије, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0407968*****7 10.03.2023 06.06.2023
2 3007963*****5 02.06.2023 15.06.2023
3 2407958*****9 16.03.2023 20.06.2023
4 2107952*****1 23.03.2023 03.07.2023
5 1110949*****2 29.03.2023 05.07.2023
6 1003953*****6 11.04.2023 21.07.2023
7 1005954*****1 10.05.2023 28.07.2023
8 2104949*****9 08.05.2023 10.08.2023
9 2506975*****6 21.04.2023 15.08.2023
10 1102960*****6 26.04.2023 22.08.2023
11 1312974*****0 04.05.2023 29.08.2023
12 2504970*****7 22.05.2023 29.08.2023
13 1305958*****1 24.05.2023 31.08.2023
14 2712946*****8 22.05.2023 01.09.2023
15 1906936*****5 05.06.2023 14.09.2023
16 1409976*****8 05.06.2023 15.09.2023