Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Цементна протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0102942*****5 18.08.2021 16.12.2022
2 3003943*****3 17.12.2021 17.12.2022
3 2702944*****8 28.05.2021 09.01.2023
4 0501941*****6 03.08.2021 11.01.2023
5 1412943*****6 21.10.2020 12.01.2023
6 0608945*****2 18.01.2022 20.01.2023
7 0103947*****4 14.10.2022 20.01.2023
8 0309944*****2 03.08.2021 23.01.2023
9 3012944*****8 09.10.2020 27.01.2023
10 1409949*****6 13.10.2022 09.02.2023
11 1401944*****3 01.03.2022 23.02.2023
12 3112945*****8 11.08.2022 23.02.2023
13 1809948*****6 14.01.2022 24.02.2023
14 0808946*****2 23.03.2022 21.03.2023
15 2105940*****0 24.11.2022 24.03.2023
16 1608944*****7 30.06.2021 29.03.2023
17 1212942*****5 04.07.2022 04.04.2023
18 0401944*****1 05.06.2019 07.04.2023
19 1607945*****2 07.04.2022 20.04.2023
20 1309947*****2 21.04.2022 20.04.2023
21 1903941*****6 12.08.2022 21.04.2023
22 1301936*****1 05.03.2020 04.05.2023
23 0611945*****1 30.09.2022 04.05.2023
24 0707946*****9 31.05.2022 05.05.2023
25 0211947*****7 19.05.2022 10.05.2023
26 2210946*****7 23.05.2022 15.05.2023
27 1505937*****0 24.05.2022 16.05.2023
28 1912946*****1 26.05.2022 18.05.2023
29 0702944*****8 07.06.2022 01.06.2023
30 1109943*****2 30.08.2022 15.08.2023
31 0601942*****1 13.09.2022 05.09.2023