Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: МР дијагностика - преглед мале карлице


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3005983*****4 14.10.2022 01.12.2022
2 2208956*****4 19.10.2022 01.12.2022
3 1505961*****2 19.10.2022 02.12.2022
4 2004957*****6 20.09.2022 06.12.2022
5 3001974*****5 21.10.2022 07.12.2022
6 1108958*****9 28.10.2022 08.12.2022
7 2609948*****1 19.09.2022 09.12.2022
8 1801957*****3 23.09.2022 20.12.2022
9 2412962*****0 20.10.2022 20.12.2022
10 1201961*****1 03.11.2022 20.12.2022
11 0903963*****0 04.11.2022 20.12.2022
12 2712972*****1 15.11.2022 20.12.2022
13 3001959*****0 26.10.2022 28.12.2022
14 2311968*****3 07.11.2022 28.12.2022
15 2106959*****0 25.11.2022 09.01.2023
16 0802958*****0 30.11.2022 09.01.2023
17 2104974*****0 28.11.2022 10.01.2023
18 1402970*****1 28.11.2022 10.01.2023
19 1907973*****1 24.11.2022 11.01.2023