Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: Операција катаракте


Врста помагала: Меко сочиво

Нема пацијената на листи чекања