Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: МР преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1106004*****7 16.09.2022 30.11.2022
2 2408984*****8 30.09.2022 06.12.2022
3 0301949*****8 01.11.2022 08.12.2022
4 0801994*****7 03.11.2022 09.12.2022
5 1310970*****1 29.09.2022 20.12.2022
6 1405968*****4 20.10.2022 22.12.2022
7 2107985*****4 20.10.2022 26.12.2022
8 1707956*****2 15.11.2022 26.12.2022
9 1810984*****8 15.11.2022 26.12.2022
10 2210962*****2 28.11.2022 09.01.2023
11 2604956*****4 30.11.2022 09.01.2023
12 0105960*****1 29.11.2022 19.01.2023