Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Општа болница СУБОТИЦА

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Општа болница СУБОТИЦА


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 3005983*****4 14.10.2022 01.12.2022
2 2208956*****4 19.10.2022 01.12.2022
3 2106960*****3 13.09.2022 02.12.2022
4 1505961*****2 19.10.2022 02.12.2022
5 2305962*****0 20.10.2022 02.12.2022
6 2004957*****6 20.09.2022 06.12.2022
7 3001974*****5 21.10.2022 07.12.2022
8 2504968*****8 22.09.2022 12.12.2022
9 1801957*****3 23.09.2022 20.12.2022
10 2412962*****0 20.10.2022 20.12.2022
11 1201961*****1 03.11.2022 20.12.2022
12 0108949*****1 21.11.2022 23.12.2022
13 3001959*****0 26.10.2022 28.12.2022
14 2311968*****3 07.11.2022 28.12.2022
15 0411955*****5 15.11.2022 30.12.2022
16 0307947*****7 15.11.2022 30.12.2022
17 2104974*****0 28.11.2022 10.01.2023
18 1402970*****1 28.11.2022 10.01.2023
19 1711946*****4 30.11.2022 10.01.2023
20 1907973*****1 24.11.2022 11.01.2023
21 2909951*****2 30.11.2022 12.01.2023