Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1110949*****7 23.08.2018 06.03.2023
2 1006945*****8 19.09.2018 06.03.2023
3 0303941*****1 19.02.2019 06.03.2023
4 1401945*****5 06.11.2019 15.03.2023
5 1612963*****6 24.12.2019 15.03.2023
6 1201951*****8 18.08.2014 24.03.2023
7 2611941*****3 24.01.2018 24.03.2023
8 3105968*****6 08.03.2019 24.03.2023
9 0307949*****9 24.12.2019 24.03.2023
10 1408986*****2 21.06.2021 20.12.2023
11 2110941*****7 22.10.2021 19.01.2024
12 1507961*****4 25.01.2022 24.01.2024
13 0802949*****2 27.04.2022 26.01.2024
14 1910953*****4 01.03.2022 29.01.2025