Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза кука


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1201951*****8 18.08.2014 22.07.2024
2 3105968*****6 08.03.2019 22.07.2024
3 1110949*****7 23.08.2018 29.07.2024
4 1006945*****8 19.09.2018 29.07.2024
5 0303941*****1 19.02.2019 29.07.2024
6 1401945*****5 06.11.2019 12.08.2024
7 1408986*****2 21.06.2021 19.03.2025
8 2110941*****7 22.10.2021 18.04.2025
9 1507961*****4 25.01.2022 23.04.2025
10 0802949*****2 27.04.2022 25.04.2025
11 0111980*****6 23.08.2023 23.05.2025
12 1910953*****4 01.03.2022 29.04.2026