Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: Уградња ендопротеза колена


Врста помагала: Ревизиона протеза

Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0901951*****4 11.06.2019 30.06.2023
2 1503939*****3 31.08.2017 10.07.2023
3 1909970*****0 02.04.2013 24.07.2023
4 1712948*****1 28.03.2018 24.07.2023
5 1209953*****8 10.04.2018 24.07.2023
6 2403954*****8 09.10.2018 24.07.2023
7 1012948*****1 23.04.2019 24.07.2023
8 0601960*****0 29.07.2021 26.04.2024