Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: Коронарографија срца


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 1103959*****6 16.04.2024 25.06.2024
2 1606955*****8 30.04.2024 02.07.2024
3 0110962*****9 08.05.2024 09.07.2024
4 2806958*****2 14.05.2024 24.07.2024