Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: ЦТ преглед главе


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2205951*****9 29.07.2023 21.11.2023
2 2212953*****9 29.07.2023 24.11.2023
3 2206952*****7 21.08.2023 27.11.2023
4 1801959*****3 29.07.2023 28.11.2023
5 1606972*****9 29.07.2023 30.11.2023
6 0608943*****8 03.10.2023 30.11.2023
7 1309986*****0 29.07.2023 01.12.2023
8 2407953*****2 19.05.2023 04.12.2023
9 2411950*****4 29.07.2023 05.12.2023
10 2803952*****2 29.07.2023 07.12.2023
11 1509950*****8 29.07.2023 08.12.2023
12 2502952*****3 29.07.2023 12.12.2023
13 2510955*****0 29.07.2023 14.12.2023
14 1508969*****4 29.07.2023 19.12.2023
15 1803958*****2 29.07.2023 21.12.2023
16 2309939*****6 05.09.2023 21.12.2023
17 0110951*****5 29.07.2023 22.12.2023
18 2507962*****1 10.08.2023 25.12.2023