Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: ЦТ преглед грудног коша


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 0711949*****7 31.03.2022 01.12.2022
2 0608948*****9 16.01.2023 20.02.2023
3 0803953*****5 20.01.2023 23.02.2023
4 0904976*****2 20.01.2023 07.03.2023
5 1008952*****9 20.01.2023 10.03.2023
6 1305968*****5 03.02.2023 17.03.2023
7 0512951*****2 16.01.2023 20.03.2023
8 2212954*****8 20.01.2023 23.03.2023
9 0211957*****1 20.01.2023 23.03.2023
10 0810954*****4 16.01.2023 27.03.2023
11 0509952*****6 20.01.2023 06.04.2023
12 0704965*****9 03.02.2023 07.04.2023
13 0109961*****6 20.01.2023 10.04.2023
14 2507968*****6 20.01.2023 11.04.2023
15 0605978*****9 20.01.2023 20.04.2023
16 0411961*****1 03.02.2023 24.04.2023
17 1504945*****6 03.02.2023 25.04.2023
18 0206953*****0 03.02.2023 15.05.2023
19 1407942*****3 02.02.2023 01.06.2023