Републички фонд за здравствено осигурање

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Здравствена установа: Војно медицинска академија, БЕОГРАД

Интервенција: МР преглед абдомена


Подаци исписани црвеном бојом означавају неажурне податке који су стигли из здравствене установе!


Повратак на званичну презентацију РЗЗО
Повратак на преглед листа чекања свих установа
Повратак на преглед листа чекања установе: Војно медицинска академија, БЕОГРАД


Редни
број
Ј М Б Г Датум уписа на листу Датум очекиваног пријема
1 2905960*****3 03.03.2023 08.06.2023
2 2204957*****5 03.03.2023 13.06.2023
3 1510955*****1 03.03.2023 29.06.2023
4 1112951*****7 03.03.2023 18.07.2023
5 2707962*****3 17.03.2023 20.07.2023
6 2509979*****7 07.02.2023 01.08.2023
7 1102002*****2 03.03.2023 03.08.2023
8 2011954*****3 03.03.2023 08.08.2023
9 0209959*****4 17.03.2023 15.08.2023
10 2909986*****4 07.02.2023 22.08.2023
11 0901953*****6 17.03.2023 07.09.2023
12 0411987*****4 17.03.2023 14.09.2023
13 0409952*****0 17.03.2023 19.09.2023
14 1403976*****3 17.03.2023 26.09.2023
15 2202951*****7 22.03.2023 28.09.2023
16 2203968*****4 04.05.2023 03.10.2023
17 0811979*****7 30.03.2023 10.10.2023
18 2910951*****4 30.03.2023 12.10.2023
19 0101937*****9 05.04.2023 19.10.2023
20 2112995*****5 05.04.2023 24.10.2023
21 1611976*****3 08.06.2023 26.10.2023
22 3004954*****7 04.05.2023 31.10.2023
23 1206942*****3 08.06.2023 14.11.2023
24 1304948*****6 08.06.2023 16.11.2023
25 2506990*****9 08.06.2023 27.11.2023
26 1807957*****1 06.06.2023 28.11.2023
27 2708948*****8 06.06.2023 30.11.2023
28 0802969*****2 06.06.2023 12.12.2023
29 0811995*****4 06.06.2023 19.12.2023
30 0103970*****1 06.06.2023 21.12.2023